The hunt for COVID 19 (Sv)

Help us track the virus as it spreads. Enter your symptoms today!

Vill du vara med i kampen?

Ovissheten är stor och även om många har teorier om vad som händer och hur allvarligt detta är så är det få som faktiskt har något konkret som visar hur oroliga vi ska vara och när. Några av oss Barrel monkeys satte upp ett brainstormingmöte för att se vad vi kan göra för att förbättra situationen. För att ha något att analysera blev det uppenbart klart att vi behövde mer data på hur viruset breder ut sig i samhället och beslutade oss då för att börja med att ta fram en symptomkarta, där vem som helst är välkommen att mata in sina symptom och vilket postnummer de bor på för att bättre kunna följa virusets spår.

Bristerna i vår strategi

Innan vi bara skenar iväg vill jag bara nämna att där finns en del fallgropar om vi måste hålla utkik efter. Det första är att det primära målet är att samla in data om virusets framfart som kan analyseras längre fram när all data finns insamlad. Risken är att informationen på kartan skapar mer panik, vilket inte är syftet och det är inget som säger att det som visas på kartan och i graferna representerar verkligheten, framför allt i uppstarten när vi bara har några få datapuntkter att förhålla oss till. En annan sak är falska registreringar, i vissa fall kommer de vara uppenbara och lätta att filtrera ut, i andra fall behöver vi använda mer avanserade metorder för att filtrera bort felaktiga data, detta är vi ganska vana vid. Poängen är dock inte att vi ska ha de bästa data i dagsläget. Det viktigaste just nu är att se om tillräckligt många bland det svenska folket är intresserade av att löpande rapportera om sin hälsa så att där finns nog med data att jobba med. Så vi har tagit fram en platform för att samla in data, nu är frågan är där någon där ute som är intresserad av att lämna ut den datan?

Förhoppningarna

För det är bara förhoppningar i detta stadiet. Vi hoppas att den data vi får in ska visa vilka områden som är värst drabbade av COVID-19 och andra virus just nu, men även löpande se hur spridningen sker och i vilken hastighet den utbreder sig i samhället. Men även om COVID-19 är hett just nu så kan det finnas en tanke med att fortsätta köra denna platform för att rapportera in förekonster av andra otyg, så som den vanliga influensan, magsjukeepedimier och kanske rent av även löss.
Baktanken med platformen är att försöka samla nog med information så att den kan komma till nytta i samhället, inte bara för individer som vill veta om det är säkert att skicka barnen på dagis men framför allt för att förutspå kommande epidimier och kunna förbereda kommuner och landsting när något är på ingång innan 1177 blir nedringda och sjukhusen blir fulla.

Persondata och GDPR

Även om detta är en insamling av medborgares symptom, så är inmatningen helt frivillig och där är ingen kontroll om informationen som matas in är korrekt. Vi sparar heller ingen information som kan länkas tillbaka till den som matade in datan. Detta kan dock komma att ändras en aning men då i första hand för att avgöra om en ip-adress kommer från samma område som postnumret som datan registrerats på. Vi överväger också en personlig kod för att kunna följa sjukförloppet och se när vedebörande tillfrisknat igen. Dock skulle en sådan kod endast fungera för att länka datapunkter, den kan fortfarande inte användas för att identifiera individen som matat in data.
Det som är viktigt här är att det är virusets framfart vi spårar, inte personer.

Är du med mig så här långt?

Då har jag två viktiga uppgifter som jag vill be dig om. Det första är att gå in på http://barrel.ai/covid19_symptoms_tracker/, ta 1 minut och registrera dina symptom idag och återkomma någon gång i veckan för att se hur det utveckar sig och på nytt rapportera in hur du mår. När du gjort det så vill jag att du delar denna länken med minst 2,5 personer. Så att denna informationen sprids minst lika snabbt som COVID-19 i samhället. Så får vi se om detta projekt tar fart och kan bidra till bättre hantering av denna och kommande epidemier och pandemier.

- COVID-19

Comment

Name
Mail (Not public)
Send mail uppdates on new comments

Comments

0 post found