Så här tolkar du kartan:

Observera!
Resultat för knapparna COVID-19, förkylning och influensa är bara spekalutiva och inte påvisade på något sätt. Använd informationen därefter.

Klicka på knapparna för att visa specifika symptom.

KARTA
Kartan visar symptom som har registrerats. Just nu visas data från 414 registreringar.