Hjälp oss hjälpa samhället spåra hur Corona viruset breder ut sig runtom i landet för att lättare kunna rikta samhällsinsatserna rätt.

Gör max en registrering per dag men återkom gärna och uppdatera hur ditt tillstånd förändras någon gång i veckan. Mata också gärna om du är helt frisk.

Antal registreringar: 414

Allmänna uppgifter

Postkod (ex: 21539)?
Kön?
Födelseår?
Blodgrupp?
Har du blivit testad för COVID-19? Nej
Ja, positiv
Ja, negativ
Har du diabetes? Ja
Nej
Har du astma? Ja
Nej
Har du någon hjärt- och kärlsjukdom? Ja
Nej

COVID-19 förknippade symptom

Feber (grader)? 36 37 38 39 40
Antal dagar du har haft feber?
Trötthet?
Inte allsMycket
Slemhosta?
Inte allsMycket
Torrhosta?
Inte allsMycket
Nysningar?
Inte allsMycket
Förlorat luktsinne?
Inte allsMycket
Kroppssmärtor?
Inte allsMycket
Snuva?
Inte allsMycket
Halsont?
Inte allsMycket
Diarré?
Inte allsMycket
Huvudvärk?
Inte allsMycket
Andningssvårigheter?
Inte allsMycket

Övriga frågor

Är du i självvald karantän? (håller dig mestadels hemma) Ja
Nej
Har du umgåtts med personer som fått en bekräftad COVID-19 diagnos? Ja
Nej
Hur många veckor räcker maten du har hemma?
1 2 3 4 5

Kartan Grafer