Region
eller
Postkod (1-5 siffror)

Antal registreringar som graferna baseras på: 2

På denna sida visas relevanta grafer med analys av den inmatade data. Graferna är mer överskådliga på datorskärm än på mobilskärm.

Graf 1: Utveckling av de olika symptom över tid. Genomsnitt värden.

Välj vilket symptom du vill se / inte vill se utveckling för genom att klicka på etiketterna.

Graf 2: Utveckling av de olika symptom över tid med inmatade värdena staplade. Genomsnitt värden.

Välj vilket symptom du vill se / inte vill se utveckling för genom att klicka på etiketterna.

Graf 3: Personer som håller sig hemma, självvalt.

Graf 4: Antal veckor som maten hemma räcker till. Genomsnitt värde.

Graf 5: Registrerad grad per symptom.

Graf 6: Antal registrerade punkter per dag.