Varför är din inmatning viktig?

Genom din inmatning av de Covid-19 förknippade symptom, eller avsaknad av sådana, kan en bättre förståelse skapas av hur viruset sprids. I samband med att fler och fler matar in sina värden och besvarar frågorna kan symptomkartan och graferna komma att informera om risken ökar att du blir Covid-19 smittad i ditt område. Data och analyserna kommer också att skapa indikationer om resursefterfrågan och utbudet för hantering av de potentiellt smittade.

Öppna data och GDPR

Data som sparas är inte personlig och kan inte spåras till de individuella inmatningarna. Data är öppen för alla som är intresserade av att analysera den. Målet är att ge alla intresserade organisationer och personer en möjlighet att genom analys ta fram information som kan hjälpa samhället på olika sätt.

Globala mål

Drivkraften bakom detta projekt är att hitta en lösning för att tidigt kunna varna om spridning och bekämpa smittan genom att vara tidigt ute med kritisk information.

3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
3.3 BEKÄMPA SMITTSAMMA SJUKDOMAR
3.D FÖRBÄTTRA TIDIGA VARNINGSSYSTEM FÖR GLOBALA HÄLSORISKER
Läs mer om målen på globalamalen.se

Vi som driver detta

Barrel.ai - Ett nätverk av AI/ML(Maskinlärning) experter och entusiaster

Nordaxon - Tjänstebolag som erbjuder lösningar inom AI/ML

FrontIoT ApS - Tjänstebolag som utvecklar administrativa verktyg för att underlätta logistik och administration

Citypolarna - Ett nätverk av sociala individer som träffas på regelbundna aktiviteter

Vid frågor kontakta Melina Katkić melina@barrel.ai eller Johan Broddfelt johan@barrel.ai